Годишник на РИМ – Пазарджик, том седми

Излезе от печат Годишник на Регионален исторически музей – Пазарджик, том седми.