Проект „Изложба „Духовното наследство на еврейската общност в Пазарджик“

Във връзка с приетата от Министерски съвет Национална програма за отбелязването на 80-ата годишнина от спасяването на българските евреи по време на Втората световна война, Регионален исторически музей – Пазарджик, с подписан договор № РД 11-00-39 от 24.02.2023 г. с Министерство на културата, получи финансиране на стойност 19 000 (деветнадесет хиляди) лева за проект: „Изложба „Духовното наследство на еврейската общност в Пазарджик“.

Цел на проекта
Изложбата „Духовното наследство на еврейската общност в Пазарджик“ да покаже културни ценности, свързани с духовния живот на еврейската общност в град Пазарджик – свещени текстове на иврит, римоними, ритуални чаши, свещници и други ценни експонати, служили векове наред в богослужението на общността, съхранени във фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик
Снимки, документи и книги, които да обогатят информацията за видни евреи, които са живели и работили в града ни. Любопитни данни и за музея в Пазарджик, който години наред се е помещавал в Голямата синагога.
Годишнината от спасяването на българските евреи е повод посетителите да се запознаят с наследството, оставено от пазарджишките евреи. Същевременно с това да се отбележи героичния и изключително хуманен акт на българския народ, чрез който са спасени десетки хиляди животи.

Очаквани резултати
Изложбата да представи пред местната общественост, гостите на града и страната част от богатия фонд от движими културни ценности, съхранявани в Регионален исторически музей – Пазарджик, които носят важна информация за живота на еврейската общност в Пазарджик.
Изложбата е мобилна и ще гостува в страната и чужбина. Двуезичният текст на информационните табла и анотациите ще предостави възможност и на чужденците да се запознаят с наследството. По този начин ще бъде популяризирана сред по-широка аудитория.

Дейности по проекта
Закупуване на витрини за експониране на културните ценности; закупуване на реквизит за аранжиране на изложбата; превод на текстове; проект и печат на двуезични информационни табла и анотации; проект и печат на рекламни материали (винил, плакати, покани); закупуване на 13 статива; изработка на алуминиеви паравани за изложбата; професионално заснемане движими културни ценности от еврейския фонд на музея и постобработка на кадрите.

 

176total visits,1visits today