Регионален исторически музей – Пазарджик осигурява достъпна среда за хора с увреждания

Регионален исторически музей – Пазарджик работи активно за подобряване на достъпността и осигуряването на допълнителни услуги за посетители със специфични потребности. В периода 2010 – 2015 г. са спечелени и реализирани 4 проекта за осигуряване на достъпна среда и условия за работа на хора с увреждания. Проектите са финансирани от Агенция за хората с увреждания и са на обща стойност 80 081 лв.
Централният вход на музея е лесно достъпен, теренът е равен, а вратите са специално изградени за хора с увреждания – широки и олекотени, с удобни за хващане дръжки на височина 90 см от нивото на пода; монтирана е специална подемна платформа; изградено е санитарно помещение. Освен достъпна среда са осигурени безопасни и здравословни условия на труд за работещите в музея служители с увреждания чрез ремонт и обзавеждане на кабинетите им. Повече информация може да получите в раздел „Проекти“.
Хората със специални потребности не заплащат вхoдна такса.

1169total visits,2visits today