Директорът на музея стана член на музеен обществено-консултативен съвет към Министерството на културата

Със Заповед на министъра на културата Владимир Пенев, от 10 април 2013 г. е назначен музеен обществено-експертен съвет в състав:
Председател: проф.д.изк. Мила Сантова, заместник-министър на културата; зам.-председател:Екатерина Джумалиева, н-к отдел „МДИИЛН“ в дирекция „Културно наследство“. Членове: проф. д-р Божидар Димитров, директор на Национален исторически музей; доц. д-р Людмил Вагалински, директор на Национален археологически институт с музей при БАН; д-р Екатерина Цекова, директор на Национален политехнически музей; доц. д-р Соня Пенкова, директор на Националния военноисторически музей; Слава Иванова, директор на Национален музей за българско изобразително изкуство; арх. Уляна Малеева, директор на дирекция „Културно наследство“; проф. Симеон Недков, БНК на ИКОМ и СУ „Св. Климент Охридски“; Борис Хаджийски, председател на сдружението на музеите и директор на Регионален исторически музей-Пазарджик; Нина Дебрюне, директор на частен музей „Арес“.
Задачите на обществено-експертния съвет са следните:
1. Да подпомага Министъра на културата като консултативен орган в областта на музейните дейности.
2. Да изразява мнения, обсъжда важни и актуални въпроси, дава препоръки за създаването, закриването и преобразуването на национални музеи и други решения в областта на музейната дейност.
3. Да разглежда и прави предложения по проекти на стратегически документи и нормативни актове, засягащи музейното дело.
Музейният обществено-експертен съвет се назначава за срок от три години.
Първото заседание на съвета се проведе на 12 април 2013 г. в София.

455total visits,1visits today

Вашият коментар