Проектът за ремонт на два кабинета, спечелен пред АХУ, е вече осъществен

Експертна комисия от Агенция за хората с увреждания одобри реализирания от Регионален исторически музей-Пазарджик проект с наименование: „Оптимизиране на работни

Прочетете повече