Модернизиране на зала „Археология“

На 28 септември 2022 г., в централната сграда на Регионален исторически музей – Пазарджик, се проведе пресконференция по повод стартиране на дейностите по Проект № BGCULTURE-1.001-0008 с наименование „Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик“.
Проектът се осъществява с приноса на Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия чрез подкрепата от ФМ на ЕИП 2014-2021 г. по Оперативна програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Приоритетна ос „Подобрено управление на културното наследство“, Процедура „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“. Код на процедура BGCULTURE-1.001.
Полученото финансиране по проекта е 781 771,24 лв. / 399 713, 29 евро, съгласно договор № РА14-Р1-1.1-РД-14/11.07.2022 г., подписан между Министерство на културата, в качеството му на Програмен оператор, и Регионален исторически музей – Пазарджик.
В събитието взеха участие г-н Тодор Попов, кмет на Община Пазарджик, Борис Хаджийски, директор на бенефициента Регионален исторически музей – Пазарджик, Гергана Михайлова, заместник-директор на музея. Присъстваха също партньорите от Сдружение „Съвет за младежка политика“, екипът на проекта, регионални и национални медии, представители на институции.
Пресконференцията започна с изявление на директора на музея Борис Хаджийски, който благодари на Община Пазарджик, на кмета на Общината и на Общински съвет – Пазарджик за подкрепата и предоставената възможност музеят да кандидатства с настоящия проект, както и на Фондация Остфолд музеи (Норвегия), Сдружение „Съвет за младежка политика“ и Фондация „Балканско наследство“, които са приели да станат партньор на РИМ-Пазарджик.
Кметът на Община Пазарджик г-н Тодор Попов се обърна към присъстващите, отбелязвайки, че през годините Общината е положила доста усилия и вложила средства музеят в Пазарджик да се превърне в едно по-приветливо, интересно и уютно място, като с чувство на гордост отбеляза, че нашият музей е един от най-добрите не само като материална база, но и като организация и ръководство. Атестат за това е и спечелването на този проект. Кметът изтъкна и факта, че когато Община, културни институции като музеят и неправителствени организации работят заедно, нещата се случват. Той изрази увереност, че реновираната археологическа зала ще бъде не само красива и модерна, отговаряща на всички стандарти на времето, в което живеем, но ще бъде и иновативна, защото това са новите стандарти в музейното дело.
Впоследствие авторът на проекта Гергана Михайлова, заместник-директор на РИМ-Пазарджик, представи дейностите, които следва да се изпълняват до края на м. април 2024 г. и открои основната цел: да се представи богатото културно наследство чрез ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик.

Проектът включва реализирането на основни дейности, като:

– Информираност и публичност;
– Разработване на Предприемачески план;
– Обновяване и ревитализиране на пространство, интериора и ремонтиране на експозиционното пространство – доставка, монтаж и програмиране на системи за сигурност;
– Ремонтиране на елементи от екстериора на помещението, което ще бъде ревитализирано;
– Закупуване и монтиране на климатична и вентилационна техника;
– Изработка, доставка и монтаж на витрини;
– Закупуване на оборудване, техника и софтуер;
– Осигуряване на технически и технологични решения в полза на хора с увреждания и със специални потребности;
– Оборудване и обзавеждане на специализирани пространства за реализирането на образователни програми и инициативи, детски ателиета, прожекции и др.; отпечатване на помагала за детска публика и работа с деца с увреждания;
– Изработване на мобилно приложение, визуализации, интерактивни инсталации;
– Обучение на ръководен и експертен персонал и изграждане на капацитет;
– Изграждане на капацитет и споделяне на компетенции;
– Отпечатване на двуезичен рекламен каталог, персонализирани аудиогид карти Nubart и изработване на графични пана.

Новият експозиционен дизайн включва внедряването на високотехнологични методи, тяхното използване за представянето на експонираните културни ценности, което води до по-запомнящо се и ефектно послание за потребителите. Осигурявайки интерактивни преживявания, музеят ще се превърне в притегателен център не само за деца, но и за представители на различни възрастови групи.
Подобреното управление и представяне на част от най-ценните и интересни артефакти от фонда на музея цели привличане на нова и многообразна публика, на която да се предостави едно различно преживяване и усещане, удовлетворяващо всяка образователна и духовна потребност при срещата им с археологическото наследство, открито на територията на област Пазарджик. Да се създаде експозиция, която да бъде равностойна на най-модерните и атрактивни европейски музеи, което от своя страна ще привлече голям брой туристи не само в музея, но и в града и региона – по този начин ще изпъкне важната роля на културата и движимото културно наследство като двигател в местното и регионалното развитие.
Новата и модерна експозиция ще даде старт за реализиране на много предприемачески идеи, които до момента са били неосъществими поради остарялата експозиция и липсата на атрактивност. Това ще привлече посетители от града, страната и чужбина и ще направи Пазарджик предпочитана туристическа дестинация.

1426total visits,1visits today