Отчет за 2023

О Т Ч Е Т

З А   Д Е Й Н О С Т Т А   Н А

Р Е Г И О Н А Л Е Н   И С Т О Р И Ч Е С К И   М У З Е Й

П А З А Р Д Ж И К

П Р Е З

2 0 2 3  Г О Д И Н А

ПРИОРИТЕТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

 • Пълна инвентаризация на основния и обменния фонд на РИМ – Пазарджик.
 • Пълна инвентаризация на предметите и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на РИМ – Пазарджик.
 • Професионално заснемане на движими културни ценности.
 • Изготвяне на нови топографски каталози на фондохранилищата.
 • Проучвания на археологически обект „Селищна могила Юнаците“.
 • Проектна дейност.
 • Обучения на музейните специалисти.

1. Събирателска и фондова дейност:

 • Постъпили дарения на книги, снимки, документи и предмети от граждани, организации и фирми в отделите „Етнография“, „История на България XV – XIX век“, „Нова история“ и „Най-нова история“ – общо 123 единици. Част от тях са преминали през процес на идентификация, други продължават да се обработват.
 • Постъпили във фондовете на музея през 2023 г. (от дарения, откупки, археологически проучвания, присъдени в полза на държавата предмети) – общо 1402 музейни единици.
 • Извършена идентификация на находки от археологически проучвания, на дарения, откупки и присъдени в полза на държавата предмети. През 2023 година са работили 22 комисии по идентификация. От тях са приключили работа 20 комисии, както следва:

                    а/ Етнография, Възраждане, Нова история, Най-нова история – 20 комисии.

 • Комисиите, приключили работа през годината, са съставили 393 експертни заключения за движими културни ценности, както и описи с предмети, които не са движими културни ценности.
 • Две комисии продължават работата си по идентификация и през 2024 г.
 • Инвентиране на всички движими културни ценности и вещи, идентифицирани през годината.
 • Професионално заснемане на 232 движими културни ценности от основния фонд.
 • Професионално фото и видеозаснемане на зала „Археология“ преди разваляне на постоянната експозиция.
 • Извършвани ежемесечни проверки за състоянието на културните ценности и експозициите в обектите на музея от специално назначена комисия.
 • Извършена пълна инвентаризация на основния и обменния фонд на РИМ – Пазарджик.
 • Извършена пълна инвентаризация на предметите и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на РИМ – Пазарджик.
 • Извършена репрезентативна инвентаризация на библиотечния фонд.
 • Предаване на документация от РИМ – Пазарджик в ДА – Пазарджик за периода 1992 -2001 г..
 • Съставени 453 електронни паспорта на движими културни ценности.
 • ФОНД НА РИМ – Пазарджик към 31.12.2023 г., както следва:

                    а) Основен фонд – 59 206 движими културни ценности;

                    б) Обменен фонд – 323 движими културни ценности;

                    в) Научно-спомагателен фонд – 35 345 вещи;

                    г) Научен архив – 551 единици.

ВСИЧКО – 95 425 броя движими културни ценности и вещи.

2. Експозиционна дейност:

 • Изложби в Централната сграда:

1. „За свободата на Отечеството“ – 13 януари – 13 март

2. „Симфоничен оркестър Пазарджик – Път с успехи у нас и в чужбина“, съпътстваща изложба на Международния фестивал „Зимни музикални вечери „Проф. Иван Спасов“ – 2 – 10 февруари

3. „Опазваме миналото, с поглед в бъдещето: Находки от археологически и консервационни проекти в България, подкрепени от фондация „Балканско наследство“ – 14 февруари – 10 май

4. „Духовното наследство на еврейската общност в Пазарджик“ – 8 март –18 юни

5.„Макети на възрожденски къщи“, изработени от ученици от СУ „Димитър Гачев“ – Пазарджик –

13 май – 31 декември

6. „…И ний сме дали нещо на светът…“, гостува Национален музей на образованието – Габрово –

23 май – 30 юни

7. „7,8 по Рихтер. Спасителите“, фотоизложба за земетресението в Турция – 13 – 26 юни

8. „Съкровището от Равногор“ – по случай форума „Брацигово – Каменният поток на времето” – 

26 юни

9. „Личности в българския спорт“ – гостуваща изложба по инициатива на Асоциация „Докосни дъгата“, Сдружение Младежки спортен клуб „Пазарджик спортува“ и Регионален исторически музей – Пазарджик – 30 юни 2023 г. – 5 януари 2024

10. „145 години Българска армия – избрано въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ –Пазарджик“ – 11 юли – 29 септември

11. „Пазарджишкото възрожденско училище“ –  6 октомври – 4 декември

12. Изложба, посветена на участието на населението от Пазарджишкия регион в Първата световна война – в състава на 27-и пехотен Чепински полк, във връзка с прожекцията на филма „Войната, която сложи край на всички войни“, проект на Sabaton „History Rocks“ – 3 – 11 ноември

Изложби в Етнографската експозиция:

13. „Великденски писани яйца от България – минало и настояще“, гостува ИМ – Велинград – 31 март – 10 май

14. „Бялата магия на Калоферската дантела“, гостува НМ „Христо Ботев“ – Калофер – 15 юни – 4 август

15. „Рицар в живота и науката“, гостува НИМ – София – 23 ноември 2023 – 20 февруари 2024

 • Изложби в Къща музей „Константин Величков“:

16. „Едно място за всяко нещо и всяко нещо на мястото си“, гостува Национален музей на образованието – Габрово 27 април – 27 юни

17. „В рояка спомени свещени …“, гостува Къща музей „Иван Вазов“ – Сопот – 13 септември – 13 ноември

 • Гостуване с изложби или с експонати в сборни изложби в страната:

18. „Българска археология 2022”, в НАИМ – БАН – 15 февруари – 21 май

19.„Еврейската улица – реконструкция”, в РИМ – София – 9 март – 19 април

20.„Ела се вие, превива“, в Къща музей „Иван Вазов“ – Сопот – 18 май – 3 август

21. Постерна изложба „Светини от Април 1876 г.“, съвместно с 11 музея през цялата година

През годината за посетители работиха всички постоянни експозиции на музея:

1. Лапидариум – централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.

2. „Археология“ – зала „Археология“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.

3. „Османско владичество и националноосвободителни борби (XV – XVIII век)“ – зала „Археология“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.

4. „Възраждане и националноосвободителни борби на българския народ (XV – XIX век)“ – зала „Възраждане“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.

5. „Пазарджик от Освобождението до средата на XX век“ – зала „Нова история“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.

6. Етнографска експозиция, ул. „Отец Паисий“ № 8.

7. Къща музей „Константин Величков“, ул. „Теодор Траянов“ № 6,

както и други изложбени зали и обекти:

8. „Средновековната крепост Цепина“ – изложба с културни ценности от фонда на РИМ – Пазарджик, експонирана за петгодишен период в две зали на Туристическо-информационен център „Цепина“ до с. Дорково, община Ракитово.

9. Археологически обект „Селищна могила Юнаците“ до с. Юнаците, община Пазарджик.

ПОСЕТИТЕЛИ за 2023 г. – 14 123 души.

Посетителите са разпределени по възрастови групи, както следва:

          а/ деца до 7 г. – 601 души;

          б/ ученици – 7 026 души;

          в/ студенти – 626 души;

          г/ възрастни – 5 241 души;

          д/ чужденци – 323 души;

          е/ пенсионери – 306 души.

С платен вход: 10 462 души.

С безплатен вход: 3 661 души.

Изнесени общо 276 беседи във всички посочени по-горе изложбени зали и обекти на музея.

Други прояви на музея и в музея:

 • Нощ на музеите, 13 май.
 • Представяне на културата на Кралство Мароко, дефиле на марокански носии, мароканска кухня, 20 май.
 • Демонстрация на грънчарско колело за Деня на детето, 1 юни.
 • Демонстрация на спасителни техники по алпийски способ и дискусия на тема: „Роля на доброволците при предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Перспективи за развитие на доброволните формирования“, 13 юни.
 • „Лято с музея“ – проведени занимания с деца по специална програма в Централната сграда на музея, в Етнографската експозиция и в къща музей „Константин Величков“, 19 юни – 14 юли.
 • Форум „Брацигово – Каменният поток на времето”, посветен на архитектурното културно наследство, 26 юни.
 • Посрещане в музея на участниците от годишния конгрес на Асоциацията на спортните журналисти в Югоизточна Европа (SEESJA), 30 юни.
 • Манифест на фалш арт – пърформанс, в рамките на фестивала „Арт идея – арт алея“, 1 юли.
 • Награждаване на отличници от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик, 4 юли.
 • Проведени археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“, с финансиране от Фондация „Балканско наследство, 22 юли – 19 август.
 • Проведени археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“, с финансиране от Министерство на културата, 21 август – 19 септември.
 • Посрещане в музея на най-великия спортист на XX в. – Карл Люис, както и на много знаменитости от българския спорт – Христо Стоичков, Ивет Горанова и други изявени носители на международни и национални отличия в спорта, 24 септември.
 • Участие на музея в проекта на Sabaton „History Rocks“ с прожекции на филма „Войната, която сложи край на всички войни“, 4, 7, 9 и 11 ноември.

3. Научно-изследователската дейност:

 • Издадена книгата „Колекция от пафти от фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик“ – на български и английски език, автор Мария Йорданова, април.
 • Проведени археологически проучвания с участието на археолози от музея на обект „Селищна могила Юнаците“, 22 юли – 19 септември.
 • Издаден Годишник на РИМ – Пазарджик, том XIII, септември.
 • Изготвена и изпратена за съгласуване от Министерство на културата тематико-експозиционната документация за нова експозиция в зала „Археология“.

Участие на специалисти от РИМ – Пазарджик в Международни и Национални научни конференции, работни срещи, кръгли маси, годишнини, практически семинари, откриване на изложби, представяне на книги, обучителни курсове, пресконференции, информационни срещи, както следва:

 • Информационен ден по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ в изпълнение на инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост, по покана от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 21 февруари.
 • Работна среща „Кръг с децата“, проведена в Музей на хумора и сатирата, 24 – 26 март.
 • Дискусия за кметове и общинска администрация в Пазарджик в периода 1878 – 1944 г. Дискусията е организирана от Исторически клуб „Памет“, проведена в РИМ – Пазарджик, 25 март.
 • Информационна среща и представяне на изложбата „Еврейската улица – реконструкция“, София, 4 април.
 • Информационна среща относно Въпросник за анализ, оценка и изготвяне на методология за дигитализация по Плана за възстановяване и устойчивост, подготвен от избрания изпълнител за изготвяне на методологията и стандартите за дигитализация – ЕВО МЕДИА ГРУП ООД. Въпросникът е свързан с предстоящите дейности по проект № 43 „Дигитализация на колекции на музеи, библиотеки и архиви“ по Плана за възстановяване и устойчивост. Министерство на културата стартира работа по изготвяне на единни стандарти и методология за дигитализиране на музейно, библиотечно и аудиовизуално съдържание, 10 април.
 • Представяне на книгата „Селищна могила Юнаците. Проучвания и перспективи“, НАИМ – БАН, София, 27 април.
 • Официалното честване на 80-годишнината на Исторически музей – Панагюрище, Панагюрище, 23 юни.
 • Международна конференция „Музеите на Китай“, Китайски културен институт, София, 26 юни.
 • Форум „Брацигово – каменният поток на времето“, два изнесени доклада на теми: „Археологически проучвания в Брациговския край и околността“ и „Тракийското съкровище от село Равногор“, РИМ – Пазарджик, 26 юни.
 • Информационна среща относно представяне на Единни указания за кандидатстване с Концепции за Интегрирани териториални инвестиции, 18 юли, 26 юли, 30 август.
 • Трети международен форум „Бранд България. Докосни чудесата“ 2023, организиран от общество „Културно наследство“ (Европа Ностра България), София, 8 септември.
 • Информационна среща за представяне на Новия европейски Баухаус, 12 септември.
 • Международен форум „История и бъдеще – световното културно-историческо наследство на България и Италия“, под патронажа на Министерство на културата, с участието на Конфиндустрия България (Италианската индустриална асоциация) и Посолство на Италия в България в сътрудничество с Италианския културен институт, Камара на архитектите в България, Камара на строителите в България и Общество „Културно наследство“ – българският партньор на паневропейската организация „Европа Ностра“, София, 3 октомври.
 • Кръгла маса на тема „Устойчиво финансиране на българската култура”, провела се в Народното събрание. Основна цел на форума – да постави културата като национален приоритет и обществено благо. Изказване против анализа на Министерство на финансите относно дейността на музеите и художествените галерии и против нулевото увеличение на стандарта на музеите за 2024 г., София, 14 ноември.
 • Национална научна конференция „Наука, просвета, държавност и модернизация в България през XIX и началото на XX век“ по повод 185 г. от рождението на Марин Дринов, Исторически музей – Панагюрище, 16 ноември.
 • Научен семинар „Проф. д-р Иван Батаклиев – съзидател на географската наука в България“, Географски институт на БАН, София, 28 ноември.
 • Церемонията по връчване на годишните награди на Агенция по заетостта за Работодател на годината, София, 11 декември.

Служители на Регионален исторически музей – Пазарджик с книги, статии, съобщения, публикувани през 2023 г. или предоставени за предстоящо публикуване в различни издания:

Адриана Божкова, Научна публикация в списание „Архитектура“, брой 5-6/2023 г. на тема „Археологическо проучване на Брациговския край и околността“ (под печат).

Ангел Ангелчов и Георги Геров, научна статия „РИМ – Пазарджик пази богата „Съкровищница“ от експозицията“, публикувана във в. „Агро“.

Бойко Сираков, научно съобщение „Дарение Иван Симеонов“, предоставено за публикуване в Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХIV.

Бойко Сираков, научно съобщение „Дарение, свързано с проф. Иван Батаклиев – от сина му Тодор Батаклиев“, предоставено за публикуване в Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХIV.

Георги Иванов, научна студия „CORPORA (фрагменти на телесни оплитания)“, предоставена за публикуване в Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХIV.

Любка Тодорова, научна статия „Сграфито керамика от крепостта Цепина при с. Дорково“, предоставена за публикуване в Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХIV.

Мария Йорданова, научна статия „Оброчището Св. Георги в местността „Гергьовица“ над с. Тополи дол, Пазарджишко“, публикувана в „Етнология/Ethnologie”, книжка 13, на Дружество ДИОС.

Мария Йорданова, научна статия „От Бъдни вечер до Васильовден в Пазарджик (края на XIX – началото на ХХ в.)“, публикувана във в-к Знаме.

Мария Йорданова, научно издание „Колекция от пафти от фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик“.

Мария Кепева, научна статия „„Традиционното“ и „съвременното“ в отбелязването на Коледно-новогодишните празници през очите на децата“, предоставена за публикуване в Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХIV.

4. Рекламна дейност:

 • Администриране на сайта на РИМ – Пазарджик чрез периодично публикуване на информация за предстоящи събития и изложби, както и други актуални съобщения и новини, отбелязване на национални и международни празници.
 • Актуализиране и администриране на фейсбук страницата на РИМ – Пазарджик – периодично публикуване на информация за предстоящи събития и изложби; публикуване на съобщения и новини; създаване на албуми със снимки и публикуване на снимки в дневника на фейсбук от събития, проведени в РИМ – Пазарджик или участието на музея в такива.
 • Публикации в Instagram: През годината са направени 36 публикации за изложби, празници и събития, свързани с РИМ – Пазарджик.
 • Информация за институцията може да се види в телевизии, печатни издания, радиа, специализирани сайтове, като: БНТ, БТВ, БНР – Хоризонт БНР – Пловдив, БТА, Телемедия – Пазарджик, в. „24 часа“, в. „Стандарт“, в. „Знаме“, в. „Марица“, „Пз-инфо“, „Виделина“, „Па медия“, „Па-1“, „Пз днес“, „darik“, „Front.bg“, „peshteranews.bg“, „novini247.com“, NRD 2, „forum-bratsigovo.bg“, „Факти“ и други.
 • Дадени интервюта от служители на музея в централни и местни медии, в специализирани сайтове и печатни издания: БНТ, БТВ, Евроком, БНР, програма „Хоризонт“, БНР, програма „Христо Ботев“, БНР – Пловдив, Телемедия.
 • Представена работата и постиженията на музея при провеждане на срещи с представители на Народното събрание, Министерство на финансите, Министерство на културата, Областна и Общинска администрации – Пазарджик, при посещение на различни форуми в цялата страна, при гостуване в училища, музеи, галерии, асоциации, клубове и други институции.
 • Ежедневно архивиране на публикации в медиите, свързани с дейността на РИМ – Пазарджик.

5. Финансиране и бюджет:

           Средства само от държавна субсидия за 2023 г. – 915 282 лв.

          Спечелени средства само от проекти през 2023 г. – 172 486 лв.

          Средства от Община Пазарджик през 2023 г. – 100 000 лв.

          Средства от Фондация „Балканско наследство“ през 2023 г. – 33 504 лв.

6. Проектна дейност:

          ПРОЕКТ „Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик“ по Оперативна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ съгласно Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

          Обща стойност на проекта: 781 771.24 лв., финансиран от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн.

          Допълнително отпуснати с анекс 43 484 лв. и общата сума става 825 255.24 лв.

          Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.

          Проектът ще се реализира в периода 11 юли 2022 г. – 30 април 2024 г.

          ПРОЕКТ „Закупуване на витрини и реквизит за модернизиране на експозицията в зала „Археология“ по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти към Национален фонд „Култура“

          Обща стойност на проекта: 64 994 лв., от тях финансирани от Национален фонд „Култура“ са 51 995 лв., а от РИМ – Пазарджик – 12 999 лв.

          Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.

          С предоставените средства ще се закупят витрини и реквизит за витрини за новата експозиция в зала „Археология“ на РИМ – Пазарджик.

          Проектът ще се реализира от 26 юли 2022 г. до 29 февруари 2024 г.

          ПРОЕКТ „Финансова подкрепа за осигуряване на оптимални климатични условия за съхранение на движимите културни ценности в Регионален исторически музей – Пазарджик“.

          Обща стойност на проекта: 17 249.40 лв., финансиран от Министерство на културата.

          Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.

          С получените средства ще се заплати отоплението на обектите на РИМ – Пазарджик в периода 1 януари – 30 април 2023 г.

          Проектът се реализира от 1 януари до 30 април 2023 г.

          ПРОЕКТ „Духовното наследство на еврейската общност в Пазарджик“.

          Обща стойност на проекта: 19 000 лв., финансиран от Министерство на културата.

          Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.

          С предоставените средства се закупиха 8 бр. хоризонтални витрини, 7 бр. преградни пана, 13 бр. стативи за информационни табла и картини, 13 бр. информационни табла, реквизит за витрини от MDF – 30 броя, изготвиха се рекламни материали за изложбата.

          Проектът се реализира от 24 февруари до 30 септември 2023 г.

          БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА на Министерство на културата за финансиране на теренни археологически проучвания и теренна консервация.

          Обща стойност на договора за финансиране на теренни археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“: 59 500 лв.

          Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.

          Теренните археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ бяха проведени в периода 21 август – 19 септември 2023 г.

          ПРОЕКТ „Представяне на движимите културни ценности от фонда на РИМ-Пазарджик чрез създаване на триизмерни двойници на артефактите – за 3D принтиране на макети за нуждите на хората с увреждания, изработка на рекламни сувенири и витрини“.

          Обща стойност на проекта: 22 614.83 лв., финансиран от Министерство на културата.

          Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.

          С предоставените средства ще се изработят триизмерни двойници на артефактите – за 3D принтиране на макети за нуждите на хората с увреждания, ще се закупят рекламни сувенири и витрини.

          Проектът ще бъде реализиран до 30 юни 2024 г.

          ПРОЕКТ „Консервация и реставрация на движими културни ценности от фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик“.

          Обща стойност на проекта: 27 887.17 лв., финансиран от Министерство на културата.

          Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.

          С предоставените средства ще се реставрират 406 движими културни ценности от фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик за зала „Археология.

          Проектът ще се реализира до 30 юни 2024 г.

7. Научно-популяризаторска и културно-информационна дейност:

          а/ Централна сграда на музея:

 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“ – изнесени беседи пред ученици от НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик на тема „Български корени“, 23 февруари.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“ – изнесени беседи пред ученици от НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик на тема „Българското общество през Възраждането“, 27 февруари.
 • По Програма ЕРАЗЪМ + – изнесени беседи пред ученици от Професионална гимназия по механоелектротехника – Пазарджик, 13 март.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“ – изнесена беседа пред ученици от ОУ „Христо Ботев“ – с. Карабунар на тема „Историята на родния край“, 30 март.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“ – изнесена беседа пред ученици от ПМГ „Константин Величков“ – Пазарджик на тема „България в Първата световна война“, 1 април.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“ – изнесена беседа пред ученици от ОУ „Отец Паисий“ – с. Огняново на тема „Древните жители по нашите земи“, 5 април.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“ – изнесена беседа пред ученици от ОУ „Отец Паисий“ – с. Говедаре, 28 април.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“ – изнесена беседа пред ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Ивайло на тема „България в древността и Средновековието“, 5 май.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“ изнесена беседа на селищна могила при с. Юнаците пред ученици от ПМГ „Константин Величков“ – Пазарджик, 12 юни.
 • Изнасяне на тематична беседа на Селищна могила „Юнаците“ пред членове на сдружение „Човеколюбие“, 15 юни.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“ – изнесени беседи пред ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Ивайло, 20 юни.
 • Работа с деца по ежегодната програма на РИМ – Пазарджик „Лято с музея“ със следната програма:

          – Грънчарство. Демонстрация на грънчарско колело и моделиране на глина на ръка, 19 юни;

          – Грънчарство. Демонстрация на грънчарско колело и моделиране на глина на ръка, 20 юни.

 • Изнесени тематични и обзорни беседи в залите „Археология“, „Възраждане“, „Нова история“, както и на Селищна могила Юнаците пред ученици от МГ „Константин Величков“ – Пазарджик, Професионална гимназия по механоелектротехника – Пазарджик, ПГХХТ – Пазарджик, ПГСА – Пазарджик, ПГ „Иван Аксаков“ – Пазарджик, НУ „Васил Друмев“ – Пазарджик, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пазарджик, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик, ОУ„Климент Охридски“ – Пазарджик, СУ „Георги Бенковски – Пазарджик, НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик, ОУ „Христо Смирненски“ – Пазарджик, ОУ „Христо Ботев“ – с. Карабунар, ОУ „Отец Паисий“ – с. Огняново, ОУ „Климент Охридски“ – Ракитово, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Ивайло, ОУ „Отец Паисий“ – с. Говедаре, ОУ „Кочо Честименски“ – Пищигово, ИСУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велинград, XII ОУ „Васил Левски“ – Перник, НУФИ – Широка лъка, VII СУ „Св. Седмочисленици“ – София, ОУ „Индира Ганди“ – София, ОУ „Христо Ботев“ – София, СУ „Найден Геров“ – Варна, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Ветрен, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Гелеменово, ЦДГ „Пролет“ – Пазарджик и много други училища от Пазарджик и страната.
 • През годината експозициите в централната сграда на музея бяха посетени от ученици от училищата: МГ „Константин Величков“ – Пазарджик, Професионална гимназия по механоелектротехника – Пазарджик, ПГХХТ – Пазарджик, ПГСА – Пазарджик, ПГ „Иван Аксаков“ – Пазарджик, СУ „Георги Бенковски – Пазарджик, ПГИМ – Пазарджик, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик, НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пазарджик, НУ „Васил Друмев“ – Пазарджик, ОУ „Христо Смирненски“ – Пазарджик, ОУ „Климент Охридски“ – Пазарджик, ОУ „Христо Ботев“ – с. Карабунар, ОУ „Отец Паисий“ – с. Огняново, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Ивайло, ОУ „Константин Величков“ – с. Паталеница, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Гелеменово, ОУ „Отец Паисий“ – с. Говедаре, ОУ „Кочо Честименски“ – Пищигово, ИСУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велинград, ОУ „Кл. Охридски“ – Ракитово, XII ОУ „Васил Левски“ – Перник; НУФИ – Широка лъка, VII СУ „Св. Седмочисленици“ – София, ОУ „Индира Ганди“ – София, ОУ „Христо Ботев“ – София, СУ „Найден Геров“ – Варна, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Ветрен, ЦДГ „Пролет“ – Пазарджик и други.
 • Предоставени множество писмени справки на ученици, граждани и институции.
 • Изнасяне на беседи в пенсионерски клубове по случай Бабинден, за обесването на Васил Левски, Освобождението на България, 20 януари, 16 февруари, 3 март.

          б/ Етнографска експозиция:

 • „Мартенска работилница“. Участие взеха НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик, СУ „Георги Брегов“ – Пазарджик и ДГ „Радост“ – Пазарджик, 27 февруари – 1 март.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ – изнесена беседа пред ученици от НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик на тема „Пролетните празници“, 27 февруари.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ – изнесена беседа пред ученици от НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик на тема „Пролетните празници“, 28 февруари.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ – изнесени беседи пред ученици от НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик на тема „Празници и обичаи в Република България“, 17 март.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ – изнесена беседа пред ученици от ОУ „Христо Ботев“ – с. Карабунар на тема „Бит и култура на българския народ“, 30 март.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ – изнесена беседа пред ученици от ОУ „Любен Каравелов“ – Пазарджик на тема „Пролетни празници“, 5 април.
 • „Великденска работилница“. Участие взеха СУ „Георги Бенковски“ – Пазарджик, Сдружение „Човеколюбие“, сдружение „Егида“, СУ „Д-р Петър Берон“ – Пазарджик, СУ „Георги Брегов“–Пазарджик, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“– Пазарджик, НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик, ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик, ДГ „Здравец“–Пазарджик, ДГ „Радост“–Пазарджик, ДГ „Веселка“ – с. Ивайло, ДГ „Слънчо“ – Пазарджик, 10 – 13 април.
 • По Национална програма „Иновации в действие“ – изнесена беседа пред ученици от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – Пазарджик, 27 април.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“ – изнесена беседа пред ученици от ОУ „Отец Паисий“ – с. Говедаре, 28 април.
 • По Програма ЕРАЗЪМ+ – изнесени беседи пред ученици от ЕГ „Бертолт Брехт“ – Пазарджик, 1 май.
 • Работа с деца по ежегодната програма на РИМ – Пазарджик „Лято с музея“ със следната програма:

           – „Шарена черга“ – изработване на черга с прежда върху картон, 21 юни;

           – Изработка на книгоразделители от гайтан, 22 юни;

           – Изработване на гривна от жива вълна, 23 юни;

           – Рисунка от експозицията, 26 юни;

           – „Работливи ръце“ – изработване на обредни хлебчета от тесто, 27 юни;

           – „Цветна дъга“ – оцветяване на модели на народни носии, 28 юни;

           – „Детство мое“ – детски игри, 29 юни;

           – „Да измислим приказка“, 30 юни.

 • Работилница за черги – изработка върху станчета на черги с магнитчета. Изнесени беседи пред ученици от София за тъкачеството и за експозицията – 12, 18, 20 и 23 октомври и 7 и 9 ноември.
 • Ден на християнското семейство, беседи пред деца от ДГ „Снежанка“ и ДГ „Пролет“ – Пазарджик, 20 и 21 ноември.
 • Сурвакарска работилница. Изработване на сурвачки от дрянови пръчки, пуканки, сушени плодове и прежда. Участие в работилницата взеха деца от ДГ „Слънчо“ – Пазарджик, ДГ „Снежанка“ – Пазарджик, ДГ „Снежанка“ – с. Динката, ОУ „Кочо Честименски“ – с. Динката“, 19 – 22 декември.
 • По Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ – изнесена беседа пред ученици от ОУ „Кочо Честименски“ – с. Динката, 21 декември.
 • Образователна дейност с ученици, студенти и учители в следните форми: изнасяне на специализирани беседи; съдействие при подготовка на тържества, уроци, викторини; оказване на методическа помощ при подготовка на дипломни работи, реферати, справки.
 • През годината Етнографската експозиция на музея беше посетена от ученици от училища и детски градини: ПГИМ – Пазарджик, ЕГ „Бертолт Брехт“ – Пазарджик, ОУ „Хр. Ботев“ – Пазарджик, СУ „Георги Брегов“ – Пазарджик, НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик, ОУ „Любен Каравелов“ – Пазарджик, СУ „Георги Бенковски“ – Пазарджик, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пазарджик, СУ „Д-р Петър Берон“ – Пазарджик, НУ „Васил Друмев“ – Пазарджик, ОУ „Христо Ботев“ – с. Карабунар, I-во СУ „Пенчо Славейков“ – София, СУ „Константин Величков“ – Пловдив, ОУ „Кочо Честименски“ – с. Динката, ОУ „Отец Паисий“ – с. Говедаре, 109 ОУ „Христо Смирненски“ – София, 108 СУ „Никола Беловеждов“ – София, 133 СУ „Александър Пушкин“ – София, ДГ „Здравец“ – Пазарджик, ДГ „Снежанка“ – Пазарджик, ДГ „Пролет“ – Пазарджик, ДГ „Радост“ – Пазарджик, Сдружение „Човеколюбие“, ДГ „Веселка“ – с. Ивайло, ДГ „Слънчо“ – Пазарджик и други.

          в/ Къща музей „Константин Величков“:

 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“ – изнесена беседа пред ученици от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Нова Махала на тема „Социално – икономическия и обществен живот в Пазарджишка област през Възраждането“, 21 март.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ – изнесена беседа пред ученици от ПМГ „Константин Величков“ – Пазарджик на тема „Светът на възрожденските българи“, 22 юни.
 • Работа с деца по ежегодната програма на РИМ – Пазарджик „Лято с музея“ със следната програма:

           – Сглобяване на пъзели, 3 юли;

           – Исторически дартс, 4 юли;

           – Рисуваме Константин Величков, 5 юли;

           – Карта със съкровищата на България, 6 юли;

           – Изработване на самолети по шаблон и оцветяване на пафти, 7 юли;

           – Писане на старобългарски език, 10 юли;

           – Писане на глаголица, 11 юли;

           – Писане на най-стария език в света, 12 юли;

           – Моделиране на праисторически предмети, 13 и 14 юли.

 • Величкови дни, 27-29 септември, със следната програма:

           – Изпълнение на саксофон от Валентин Генчев;

           – Изпълнение на Вокална Академия към Младежки дом – Пазарджик, с ръководител Сийка Вълчева;

           – Изпълнение на кларинет от Васил Ганов, СОУ „Георги Брегов“, Пазарджик, с
преподавател Гочо Праков;

           – Изпълнения на китара от възпитаници на школа в Младежки дом – Пазарджик, с ръководител Теодор Налбантов;

           – Представяне на Годишник на РИМ – Пазарджик, том 13.

 • През годината Къща музей „Константин Величков“ беше посетена от ученици от училища и детски градини: МГ „Константин Величков“ – Пазарджик, ОУ „Климент Охридски“ – Пазарджик, ОУ „Константин Величков“ – София, ОУ „Константин Величков“ – Пловдив, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик, ОУ „Любен Каравелов“ – Пазарджик и други.

8. Материално-техническа база и софтуер:

 • Извършен основен ремонт на зала „Археология“ – изградена метална конструкция – емпоре, монтирана климатично-вентилационна система, монтирани системи за сигурност и видеонаблюдение, блиндирани врати, монтирано ново осветление със 150 прожектора, парапети, подова настилка от висококачествен винил, шпакловка и измазване на стени и тавани, изолация на външни стени, ново електрическо табло, окабеляване на залата и други подобрения.
 • Изработени и монтирани девет рекламни табла на фасадата на централната сграда.
 • Извършен ремонт на отоплителната инсталация в музея.
 • Извършен ремонт на електропреносната мрежа до археологическата база – монтирани седем стълба, свързани с 300 м кабел.
 • Остъкляване на витрини в експозициите.
 • 360° заснемане на „Селищна могила Юнаците“ и създаване на виртуална разходка.

Осигурено оборудване и технически пособия:

3D принтер – 1 брой, пишеща машина за брайл – 1 брой, хоризонтални витрини – 8 броя, стативи за картини и табла – 13 броя, паравани за преграждане на експозиционни зали – 7 броя, реквизит за витрини от MDF – 30 броя, влагомери, бензинова пръскачка, станове, отоплителни уреди и др.

От бюджета на РИМ – Пазарджик са инвестирани общо 32 973 лв. само през 2023 г., които са вложени в:

          1. Модернизиране на материално-техническата база на музея – техника, ремонти, строителство;

          2. Закупуване на технически пособия и оборудване;

          3. Заснемане на зала „Археология“.

          Останалите финансови средства – от Министерство на културата, от Община Пазарджик и Фондация „Балканско наследство“, вложени в модернизация на музея и за археологически проучвания, са на обща стойност 280 506 лв.

          Средствата по Оперативна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 са в общ размер от 825 255 лв., които са отделно и се инвестират конкретно за модернизиране на зала „Археология“, но за периода юли 2022 – април 2024 г.

9. Други прояви:

Участия на директора на Регионален исторически музей – Пазарджик и председател на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи“ в заседания на Комисията по културата и медиите към Народното събрание, на Общо събрание на Сдружение „Български музеи“, заседания на Управителния съвет, срещи, работни групи и други прояви, свързани с дейността на Сдружението и музея, поднасяне на приветствия и поздравителни адреси при откриване на форуми, организирани от други институции:

 • Участие в заседание на Обществено-експертен съвет към министъра на културата. Поискахме за музеите увеличение на стандарта с 39 млн. лв. за 2023 г., промени в ЗЗРК и ЗКН, повече средства за консервация и реставрация и повече средства за музейни проекти, София, 1 март.
 • Среща с г-н Найден Тодоров – министър на културата. На срещата присъства и г-н Огнян Тодоров зам.-председател на Управителния съвет, както и зам.-министърът на културата – доц. д-р Пламен Славов, и г-жа Екатерина Джумалиева – директор на Дирекция „КНМИИ“, София, 24 март.
 • Участие в Единадесетото общо събрание на Сдружение „Български музеи”. На Общото събрание присъстваха представители на 87 музея и художествени галерии, София, 20 април.
 • Участие в церемония по връчване на наградите за 2022 година на Сдружение „Български музеи“ – „Наследство“, София, 20 април.
 • Получаване на Плакет за цялостен принос в развитие на културата на Сдружение „Български музеи“ и Грамота за принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност и по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, връчени от министъра на културата. Церемонията се състоя в зала „Средец“ на Министерство на културата, 22 май.
 • Участие на прием по покана на Президента на Република България по случай 24 май, София, 24 май.
 • Приветствие и поздравителен адрес на официалното честване на 80-годишнината на Исторически музей – Панагюрище, Панагюрище, 23 юни.
 • Презентация на Международната конференция „Музеите на Китай“, Китайски културен институт, София, 26 юни.
 • Приветствие на форума „Брацигово – Каменният поток на времето”, посветен на архитектурното културно наследство, Пазарджик, 26 юни.
 • Участие в среща с г-н Кръстю Кръстев – министър на културата. На срещата присъстваха още доц. д-р Соня Пенкова – член на Управителния съвет, както и зам.-министърът на културата – арх. Чавдар Георгиев, г-жа Амелия Гешева – съветник. Бяха обсъдени въпроси, свързани с финансирането на музеите и художествените галерии през 2023 г, необходимостта от спешно модернизиране на фондохранилища и експозиционни зали, както и от повишаване възнагражденията на музейните специалисти. Тема на разговора беше и проектът за дигитализацията на музеи и галерии като част от Плана за възстановяване и устойчивост, София, 29 юни.
 • Приветствие при откриването на изложбата „Личности в българския спорт“ и посрещане в музея на участниците от годишния конгрес на Асоциацията на спортните журналисти в Югоизточна Европа (SEESJA), Пазарджик, 30 юни.
 • Участие в заседание на Комисията по културата и медиите към Народното събрание. Председателят на Сдружение „Български музеи“ апелира за защита на националното културно-историческо наследство и за увеличение на стандарта за музеите. Подкрепа получихме от г-н Тома Биков, г-н Костадин Костадинов, г-н Иван Ченчев, г-н Тошко Йорданов Проведени разговори с народни представители от комисията преди заседанието и след него, проведени разговори и с министъра на културата г-н Кръстю Кръстев, с г-н Иван Ченчев, с г-н Костадин Костадинов, с г-жа Амелия Гешева, 11 юли.
 • Подготвено предложение и изпратено до ПП „Възраждане“, за да бъде внесено между първо и второ четене на ЗДБРБ, 17 – 19 юли.
 • Участие и водене на преговори със синдикати, работодателски организации и Министерство на културата за подписване на нов Браншови колективен трудов договор в сферата на музеите, 4, 11, 15 и 21 август.
 • Участие във видеоконферентна среща – разговор с изпълнителния директор и секретаря на Българския туристически съюз, 30 август.
 • Получаване на отличието на Бранд България за цялостен принос в опазването и популяризирането на културно-историческото наследство. Церемонията се състоя в Тържествената зала на Българската академия на науките по време на Третия международен форум „Бранд България – докосни Чудесата“, организиран от Общество „Културно наследство“, София, 8 септември.
 • Посрещане и приветствие към най-великия спортист на XX в. – Карл Люис, както и на много знаменитости от българския спорт – Христо Стоичков, Ивет Горанова и други изявени носители на международни и национални отличия в спорта, Пазарджик, 24 септември.
 • Участие в Международния форум „История и бъдеще – световното културно-историческо наследство на България и Италия“, под патронажа на Министерство на културата, с участието на Конфиндустрия България (Италианската индустриална асоциация) и Посолство на Италия в България в сътрудничество с Италианския културен институт, Камара на архитектите в България, Камара на строителите в България и Общество „Културно наследство“ – българският партньор на паневропейската организация „Европа Ностра“, София, 3 октомври.
 • В Министерство на културата беше подписан БКТД от г-н Борис Хаджийски, председател на УС на Сдружение „Български музеи“, 10 октомври.
 • Проведен разговор с г-жа Амелия Гешева – зам.-министър на културата относно стандартите на музеите за 2024 г., София, 10 октомври.
 • Участие в два видеоконферентни разговора относно нови стандарти за музеи и галерии. В разговорите взеха участие Борис Хаджийски и Огнян Тодоров – членове на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи“ зам.-министър Амелия Гешева, проф. Светла Димитрова – председател на БНК на ИКОМ, 12 и 19 октомври.
 • Участие във видеоконферентен разговор за дигитализацията на музеите по Плана за възстановяване и устойчивост с участието на представители на българските музеи и Министерство на културата. Настояхме да останат 28 хъба и да се намерят повече средства за реализиране на проекта, 17 октомври.
 • Участие във втори видеоконферентен разговор за дигитализацията на музеите по Плана за възстановяване и устойчивост с участието на представители на българските музеи и Министерство на културата, 27 октомври.
 • Участие в среща в Министерство на културата относно нови стандарти за музеи и галерии. В разговорите взеха участие министърът на културата г-н Кръстю Кръстев, зам.-министърът на културата г-жа Амелия Гешева, г-жа Екатерина Джумалиева – Директор на Дирекция „КНМИИ“, членовете на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи“ г-н Борис Хаджийски и г-н Огнян Тодоров, представители на БНК на ИКОМ, София, 2 ноември.
 • Участие в Кръгла маса на тема „Устойчиво финансиране на българската култура”, провела се в Народното събрание. Основна цел на форума – да постави културата като национален приоритет и обществено благо. Изказване против анализа на Министерство на финансите относно дейността на музеите и художествените галерии и против нулевото увеличение на стандарта на музеите за 2024 г., София, 14 ноември.
 • Участие в среща с министъра на финансите г-н Асен Василев. В срещата взеха участие народни представители от ППДБ, представители на Съюза на читалищата, Асоциацията на библиотеките. Изказахме категорично несъгласие с публикувания анализ за дейността на музеи и галерии от страна на МФ, изискахме увеличение на стандарта за музеите през 2024 г. и уточнихме редица други въпроси относно финансирането на музеите и промените в законодателството, 17 ноември.
 • Участие в среща с представители на БСП за България – г-н Иван Ченчев, г-н Иван Петков, г-н Богдан Боцев. Искане на подкрепа за увеличение на средствата за музеите при гласуване на ЗДБРБ за 2024 г., 29 ноември.
 • Получаване на отличието за Регионален исторически музей – Пазарджик „Работодател на годината за 2023 г.“ в категория „Активни – успели заедно“. Церемонията по връчване на годишните награди на Агенция по заетостта за Работодател на годината се състоя в зала „Витоша“ на Интер Експо Център, София, 11 декември.
 • Участие и ръководене на двадесет и две заседания на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи“, през цялата година.
 • Участие в срещи и разговори относно проблемите на музеите – с министри на културата, народни представители от всички парламентарни групи, с министри, зам.-министри, кметове, синдикати, работодателски организации, през цялата година.
 • Активно участие в медиите, през цялата година.

Повече информация за дейността на Сдружението е публикувана на сайта на Сдружение „Български музеи“ – http://bulgarian-museums.org/.

Проведени обучения на музейни специалисти в РИМ – Пазарджик и в други институции, както следва:

 • Обучение по английски език като част от обучение за развиване и осъвременяване на уменията на ръководен и експертен персонал по Проект BGCULTURE-1.001-0008, от 2 януари до 9 февруари.
 • Виртуално обучение за публикуване на снимки в банката на Офиса на Финансовия механизъм на ЕИП (EEALibrary), 7 февруари.
 • Практическо онлайн обучение за ВЪЗЛОЖИТЕЛИ и ИЗПЪЛНИТЕЛИ: Централизираната автоматизирана информационна система за „Eлектронни Обществени Поръчки“ (ЦАИС ЕОП), 16 март.
 • Обучение за боравене/писане с брайлов апарат с цел изготвяне на анотации за хора с нарушено зрение, Национален център за рехабилитация на слепи (НЦРС) Пловдив, 24 април.
 • Обучение в Държавен архив – Пазарджик на тема: „Обучение на служители на фондообразователи на държавните архиви за работа със системата за е-архивиране на ценни електронни документи“, 23 юни.

ВАЖНО!!!

1. Директорът на Регионален исторически музей – Пазарджик беше определен за член на Обществено-експертен съвет към министъра на културата, 21 февруари.

2. Изготвен, спечелен и реализиран проект във връзка с приетата от Министерски съвет Национална програма за отбелязването на 80-ата годишнина от спасяването на българските евреи по време на Втората световна война, с наименование: „Изложба „Духовното наследство на еврейската общност в Пазарджик“, февруари – септември.

3. Подписан Меморандум с Община Брацигово, 19 май.

4. Директорът на Регионален исторически музей – Пазарджик, в качеството му на председател на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи“, получи Плакет за цялостен принос в развитие на културата на Сдружение „Български музеи“ и Грамота за принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност и по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, връчени от министъра на културата. Церемонията се състоя в зала „Средец“ на Министерство на културата, 22 май.

5. Провеждане на археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ със средства от Фондация „Балканско наследство в размер на 33 504 лв., юли-август.

6. Директорът на Регионален исторически музей – Пазарджик получи отличието на Бранд България за цялостен принос в опазването и популяризирането на културно-историческото наследство по време на Третия международен форум „Бранд България – докосни Чудесата“, организиран от Общество „Културно наследство“, София, 8 септември.

7. Провеждане на археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ със средства от Министерство на културата в размер на 59 500 лв., август – септември.

8. Посрещане в музея и приветствие към най-великия спортист на XX в. – Карл Люис, 24 септември.

9. Подписано Споразумение за партньорство с Община Пазарджик, Община Брацигово и Община Стрелча относно подготвяне на Концепции за Интегрирани териториални инвестиции, септември.

10. Изготвена и подадена Концепция за интегрирани териториални инвестиции с наименование „Изграждане на туристически информационен център в Регионален исторически музей – Пазарджик и създаване на красиво, устойчиво и приобщаващо пространство, чрез естетическа композиция от иновативни зелени решения, енергийна ефективност и намаляване на парниковите газове“, септември.

11. Изготвена и подадена Концепция за интегрирани териториални инвестиции с наименование „Консервация и реставрация на къща „Никола Христович“ и „Генова къща“ – недвижимо културно наследство в град Пазарджик“, септември.

12.Изготвен, подаден и спечелен проект „Консервация и реставрация на движими културни ценности от фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик“, финансиран от Министерство на културата, октомври – декември.

13. Изготвен, подаден и спечелен проект „Представяне на движимите културни ценности от фонда на РИМ – Пазарджик чрез създаване на дигитални триизмерни двойници на артефактите – за 3D принтиране на макети за нуждите на хората с увреждания, изработка на рекламни сувенири и витрини“, финансиран от Министерство на културата, октомври – декември.

14. Регионален исторически музей – Пазарджик получи отличието „Работодател на годината за 2023 г.“ в категория „Активни – успели заедно“, при връчване на годишните награди на Агенция по заетостта за Работодател на годината, София, 11 декември.

15. С активното участие на директора на Регионален исторически музей – Пазарджик, в качеството му на председател на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи“, държавата финансира 124 музея и художествени галерии с 6.35 млн. лева повече в сравнение с предходната година, януари – декември.

16. Извършен ремонт на зала „Археология, септември – декември.

17. Съвместна работа с училища от областта по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“, цялата година.

18. Осъществена съвместна експозиционна дейност през цялата година с музеи и други институции, както следва:

           – Община Пазарджик;

           – Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките;

           – Национален исторически музей – София;

           – Национален музей на образованието – Габрово;

           – Регионален исторически музей – София;

           – Регионален исторически музей – Благоевград;

           – Археологически музей „Проф. Мечислав Домарадски“ – Септември;

           – Исторически музей – Батак;

           – Исторически музей – Брацигово;

           – Исторически музей – Белово;

           – Исторически музей – Велинград;

           – Художествена галерия „Ст. Доспевски“ – Пазарджик;

           – Исторически музей – Панагюрище;

           – Музей „Васил Левски“ – Карлово;

           – Музей „Христо Ботев“ – Калофер;

           – Дирекция на музеите – Копривщица;

           – Исторически музей – Клисура;

           – Исторически музей – Перущица;

           – Исторически музей – Стрелча;

           – Къща музей „Иван Вазов“ – Сопот;

           – Фондация „Балканско наследство“;

           – Асоциация „Докосни дъгата“;

           – Сдружение Младежки спортен клуб „Пазарджик спортува“;

           – СУ „Димитър Гачев“ – Пазарджик.

19. РИМ – Пазарджик дари през годината 62 книги на различни институции и физически лица.

20. РИМ – Пазарджик дари през годината 29 вертикални експозиционни витрини на седем читалища в община Пазарджик.

21. РИМ – Пазарджик дари през годината 3 вертикални експозиционни витрини на Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик.

ДАРИТЕЛИ НА МУЗЕЯ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

1. Община Пазарджик

2. Петко Комсийски – Пазарджик

3. Емил Хаджийски – Пазарджик

4. Илия Йорданов – Пазарджик

5. Естер Вълкова – Благоевград

6. о.з. подп. Иван Гърбев – Пазарджик

7. Александър Арнаудов – Пазарджик

8. Делчо Бодуров, председател на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927 г.“ – с. Винарово, общ. Чирпан

9. Евелина Петрова – София

10. Валентин Генчев – с. Арда, общ. Смолян

11. Йорданка Паунчева – Пазарджик

12. Костадин Демерджиев – Пазарджик

13. Иван Каменарски, председател на НЧ„Възраждане – 1926 г.“ – с. Карабунар, общ. Септември

14. ЗД „Евроинс“ АД – Пазарджик

        Благодарност и уважение към всички дарители!
        Благодарност и уважение към всички служители на музея, към Община Пазарджик, към всички медии, институции, организации, клубове и частни лица, които допринесоха Регионален исторически музей – Пазарджик да планира, организира и реализира посочените прояви през годината.

 

31.01.2024 г.                                             Борис Хаджийски
                                                                     Директор на Регионален исторически музей – Пазарджик 

109total visits,2visits today